Scriptoriet

  Morten Møbjergs Hjemmeside.  


1930 - 2005


Ikoner
Vinduer til en hel virkelighed

At bede med ikoner - en helt ny andagtsbog 
Læs mere

Arv og Gæld
Erindringer og Essays

Vækkelsernes Janus-ansigt, 30 år som præst i Kousted/Råsted, Inspiration fra den ortodokse kirke og for første gang en skitse til de Thomaskristnes historie på dansk.
Læs mere

Klik her for at komme til Morten Møbjergs efterladte manuskript om Ikoner: "Forsmag af Himlen på jord"

Efter teologisk embedseksamen fra Århus Universitet har jeg arbejdet som højskolelærer, gymnasielærer og sidst 30 år som præst i folkekirken. Alle årene har jeg beskæftiget mig med Den ortodokse Kirke og med Islam.

 En økumenisk Brevveksling fra 1573 til 1581.
Den økumeniske patriark Jeremias II kommenterer Den augsburgske Konfession.

Først var min interesse den russiske kirkes historie i de 70 år under kommunist-åget, men den skiftede hurtigt til kirkens liturgi, spiritualitet og ikke mindst dens ikoner.

Interessen for ikonerne blev forstærket af, at jeg blev præst ved Råsted kirke nord for Randers. Kirken med de absolut bedst bevarede romanske kalkmalerier i Danmark.

Jeg har prøvet at tolke disse kalkmalerier i en teologisk sammenhæng: "Fra døden til livet..", og denne tolkning fremlægges under afsnittet "Forlaget Sct. Laurentius".


Arbejdet med Islam førte mig naturligt til Mellemøsten, hvor jeg mødte de kirker, der skilte sig ud fra rigskirken allerede i 400-tallet. De orientalske kirker, der har levet side om side med Islam fra dens fremkomst

 

Efterhånden ligger min hovedinteresse ved 
disse ældgamle syriske kirker i Mellem-
østen og i Indien - de Thomasskristne.

En af mine forgængere i Kousted- Råsted, 
Mogens Marquard, sad i embedet fra 1733
 til 1786. Han var en lærd mand og har 
efterladt sig adskillige skrifter på latin
 og dansk, bl. a. et par prædiken-samlinger
- og da han døde fik han det skudsmål, 
"at han var bibeltro midt i en tid, der 
kastede vrag på næsten alt, der var arvet 
fra fædrene og fortiden". Derfor er det
 blevet min hobby at studere ham 
og hans tid - for at danne mig et billede
af præsteliv og sogneliv 
i 1700-tallet.

- ud over kronikker og mindre artikler

 Klik her

Site MeterUdgivelser:

1988 "Kirken og De iranske Flygtninge" - Randers modellen - Beskrivelse og evaluering.
1991 "Fra døden til livet - kalkmalerierne i Råsted kirke liturgisk tolket" - (Råsted menighedsråd. 5.udg. 1999).
1992 "The Patriarchal See and Antioch". ("The Harp" - A Review of Syriac and Oriental Studies, Vol. V - 1992)
1992 "25 år som præst i Kousted og Råsted sogne" - (Menighedsrådene i Kousted og Råsted)
1993 "Communion of Churches - Holy Spirit - Giver of Life" - Oriental Institute of Religious Studies, Vadavathoor, India.
1994 "A Syriac inspired Jesus-prayer in the Danish Church Hymnal". ("The Harp" - A Review of Syriac and Oriental Studies, Vol. VII - 1994)
1995 "Kousted Kirke" - Den nye Altertavle. - (Menighedsrådet i Kousted)
1997 "Tertio millenio adveniente - Christianity and the non Christian Religions" - ("The Harp" - A Review of Syriac and Oriental Studies, Vol. X - 1997)
1998 "Råsted Forsamlingshus 1898 - 1998" - (Udgivet af Forsamlingshusets bestyrelse)
1998 "Identity in Conflict - Ravished by the Wind" - on de gamle syriske kirker. (Munshiram Manoharlal, Publishers - New Delhi)
2002 "Efraim Syrerens Hymner" - gendigtning Jørgen Michaelsen - kommentar Morten Møbjerg (Anis)
2002 "De skønne Herrens gudstjenester" - Børge Barsøe, sognepræst i Virring-Essenbæk (Reformatio's Forlag)
2003 "Ikoner - Vinduer til en hel Virkelighed" (Scriptoriet)
2004 Arv og Gæld - erindringer og essays (Scriptoriet)
.